AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞI

yönetim

    AİLE DANIŞMANLIĞI

   Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen aile danışmanlığı hizmeti, toplumun temel ve en önemli birimi olan ailenin ruhsal sağlığı için elzem bir psikolojik danışmanlık hizmetidir. Bu açıdan düşünüldüğünde, toplumun bütünlüğünü koruyabilmek için önemli bir işleve sahiptir. Aile içi iletişimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde en etkili ve mantıklı yöntemdir, ayrıca. Yaşanılan sıkıntıda ailenin tüm bireylerinin birlikte hareket ederek çözüm bulduğu bir süreci başlatır.

    Aile danışmanlığının toplumda özellikle evlilik, boşanma, ayrılık ve çocuklarla ilgili problemlerde başvurulan bir hizmet olduğu görülmektedir. Bakıldığında aile içi tartışmalar-kavgalar, aile içindeki stresörler, ölüm gibi travmalar, kronik hastalıklar, kuşak çatışmaları, ergenlik dönemi ve uyum problemleri aile danışmanlığını kapsayan konulardan bazılarıdır. Aile içinde yaşanan krizlerin çözüme kavuşturulmasında en sağlıklı yol olan aile danışmanlığı; bireyler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini, aile üyelerinin birbirlerinin duygularının farkına varması suretiyle duygu yönetimini, mütemadiyen içine girilen kısır döngülerin farkındalığını, bireylerin birbirlerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Yukarıda sayılan tüm maddeler aile danışmanlığı hizmeti veren kişiler olarak aile danışmanlarının amaçlarıdır. Aile danışmanları bu hizmeti verirken öncelikle ailede aksayan yönleri ortaya çıkarmaya, sorunu ortaya koymaya çalışır. Aile içi ilişkide sıklıkla girilen yanlış yolları, olumsuz döngüleri keşfedip bunu ailedeki bireylerin farkındalığına sunar. Söz konusu sorun üzerinde etki payı yüzde bir veya yüzde yüz bile görünse aile bireylerinin etkilerini eşit oranda ele alarak her bireyin kendi negatif etkisini anlamasına ortam hazırlar. Böylece sorunu tüm ailenin kucaklamasının ve çözüme ulaşmalarında bunu sıçrama tahtası olarak kullanmalarının zeminini hazırlar. Bu çerçevede bakıldığında aile danışmanları;

*Bireylerin birbirlerini oldukları gibi kabul etmeleri, birbirlerini değiştirmeye çalışmamaları,

*Beklentilerini birbirlerine açık bir şekilde dile getirmeleri,

*Sorunlar hakkında konuşabilmeleri ve birbirlerini saygıyla dinlemeleri,

*Diğerinin farklı duygu-düşünce ve bakış açısını görüp anlayabilmeleri,

*Aile içi iletişimi geliştirebilecek aktiviteleri fark edebilmeleri ve keşfedebilmeleri gibi konular üzerine çalışarak aileye yardımcı olmaya çalışır.

.